• Çalışma Saatleri Hafta İçi 9.00 - 18.00
  • Info@bisarcosmetic.com

35+ Yıllık üretim tecrübesi ile
profesyonel hizmet veriyoruz.

+90 212 798 27 70

Heja İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu;
AMAÇ VE KONU Madde 3-Şirketin amaç ve konusu şunlardır:
a. Her türlü emlak, her türlü gayrimenkuller ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken,ev, apartman, işyeri, arsa, arazi, gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla,ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. Her türlü inşaat işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.
b. Kozmetik sanayi ve buna bağlı sanayinin müstahsalları, kimya ve kozmetik madde ve malzemelerin ithalat, ihracat, üretim ve pazarlamasını yapmak.
c. Her türlü turizm, seyahat işletmeciliği hizmetleri yapmak ve yaptırmak, Yurt içinde ve dışında, kara, deniz, hava yolu ile turistik ve sportif geziler organize etmek ve yük ve yolcu taşımacılığı yapmak. Turistik tesisler inşa etmek, işletmek, almak,satmak, kiralamak, kiraya vermek. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Kalite den ödün vermez

Her zaman müşteri ve tüketici odaklı

Galeri